top of page

COVID-19

 

Waarom ?

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 23 juli 2020 beslist dat horecazaken de aanwezigheid van hun gasten moeten noteren. De COVID-19 pandemie woedt in volle hevigheid, en dit is slechts één van de maatregelen genomen om jou, je familie, vrienden en anderen beter te kunnen beschermen.

Met het invullen van dit formulier ga je akkoord met de gegevensverwerking onder Artikel 6, c van GDPR en het relevante Ministerieel Besluit.

Het is belangrijk dat je dit formulier correct invult, je helpt immers mee aan een Coronavrije samenleving. Je telefoonnummer of je e-mailadres is verplicht.

Wat gebeurt er met je gegevens?

We begrijpen dat je bezorgd bent om de verwerking van je persoonsgegevens. We verwerken de gegevens in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

We houden je gegevens bij voor een duurtijd van 14 dagen, waarna deze onherroepelijk worden vernietigd. Enkel in het geval van een vastgestelde besmetting, worden jouw gegevens verder gecommuniceerd naar de bevoegde overheidsdiensten.

In geen geval gebruiken we je gegevens voor marketing- of andere doeleinden dan tracing in het kader van de COVID-19 pandemie.

Waar kan ik terecht met mijn vragen?

Heb je vragen hierover, vraag dan naar de verantwoordelijke van de zaak.

Op welke basis verwerken we je gegevens?

Je hebt vast al gehoord over de ‘GDPR’: de ‘General Data Protection Regulation’. Dat is een strenge Europese regelgeving die ervoor zorgt dat je privacy beter is beschermd. We verwerken je gegevens, direct in opdracht van de overheid, en in lijn met de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, op grond van artikel 6, c (“noodzakelijke verwerking om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust”) en artikel 3, 10° Ministerieel besluit van 24 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Indien je vragen hebt over deze verwerking, of je wil een verzoek dan wel klacht indienen, kan je de Data Protection Officer van het Agentschap Zorg & Gezondheid contacteren via veiligheidsconsulent.zg@vlaanderen.be.

Juli 2020

bottom of page